Design2019-08-22T09:31:03+01:00

DESIGN

IDEER, LAYOUT og IDEUDVIKLING

Udgangspunktet for god mar­kedsføring er den gode idé – men den skal faktisk være så god, at den holder hele vejen igennem – fra afsender til modtager.

Kontakt os og hør mere og design muligheder

Vi tror på værdien af en stærk identitet/brand, god kommunikation og et gennemarbejdet design.
Og på mod til at ville den gode idé og få den visualiseret i design fasen.

Offline:

 • Firmaet identitets- og profildesign
 • Markedsføringmaterialer
 • Emballager
 • Udstillinger, display, gimmick mm.

Online:

 • Websites – Webshops (store og små løsninger med og uden betalingssystem)
 • Sociale medier (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn mm.)
 • Nyhedsbrev via systemudsendelse og opsamling (MailChimp – Campaign Monitor)
 • Web banner (HTML5, JPG, PNG, GIF)
 • Publikation/Magasiner (web, tablet og smart-phone)
 • Landingpages/sign-up databaser
 • Interaktive og dynamiske præsentationer
 • Foto (on-location/studio)
 • Film (storyboard, on-location/studio, redigering)

At det bedste resultat opnås ved hjælp af målgruppekendskab, en god strategi og et ­konstruktivt samspil med de involverede i opgaven.

For det, det hele drejer sig om, er at flytte varer, budskaber og holdninger.

Igennem vores samarbejde med en bred vifte af kunder og leverandører, nationalt og internationalt, på BTB, consumer og public service-området, har vi opnået en bred erfaring med hele den strategiske og kreative proces. Det, et personligt engagement, samt en stor indsigt i de tekniske muligheder, giver en effektiv projektstyring gennem hele processen.

HOVMARK
USP

Et par af de faste uundværlige ingredienser for et godt samarbejde, er først og fremmest engagement, ærlighed, faglighed og fokus på mål og midler.

Offline design

Design med et klart budskab klarer sig klart bedre…

 

Målet skal sættes. Målgruppen skal defineres. Hvilke budskaber skal kommunikeres? Hvilke medier bør der bruges og i hvilket omfang skal det afspejles i dit design?

Vi hjælper, rådgiver, ­designer, planlægger, producerer og ­følger op på hele forløbet også resultatet.

Vi laver resultatorienterede design, hvor ideen er enkel og har klare buds­kaber.

Når vi designer, skal det tilpasses det konkret behov. Vi prøver altid at tage afsæt i modtageren og det behov de ønsker at få afdækket…

Online design

Det rigtige valg af digitalmarkedsføring, er løsninger som understøtter og udbygger virksomhedens og kampagnens mål – og der er mange spændende muligheder…

 

Nye medier dukker op, og vi skal hele tiden være på forkant med, hvad der er af digitale muligheder i kampen om kundernes gunst.

På Hovmark ser vi videre end blot budskabet. Får skabt hele koncepter, der virker. Får hele kommunikationen til at hænge sammen – uanset hvem vi taler til. Det er det, der skaber resultaterne i den sidste ende.
Lars Hovmark
En klar og stærk profil er en af hjørnestenene i en virksomhed. Profilen er med til at definere modtagerens holdning til virksomheden eller organisationen, og dermed dens identitet. Det handler om klare, langtidsholdbare løsninger.
Lars Hovmark

Identitets- og profildesign

En klar og stærk profil er en af hjørnestenene i en virksomhed. Profilen er med til at definere modtagerens holdning til virksomheden eller organisationen, og dermed dens identitet. 

Inden arbejdet med at skabe en profil, kræver det en god ­portion baggrundsviden omkring virksomheden. Vores indfaldsvinkel til arbejdet med profil design, er altid kundens egen identitet – hvordan ser de sig selv, og hvad kan de leve op til. Vores opgave består i at forstærke og udbygge de signaler, som virksomheden vil og kan udsende.

Vi samarbejder med kunder helt eller delvis omkring hele deres markedsføringspalette – dvs. alt fra salgsbrevet i word til reklamefilmen. Profilen og dermed identiteten skal helst kunne findes i alle elementer. 

At nogle virksomheder vælger at bruge en design manual/guide til at holde fast i deres linier, kan kun anbefales. Dermed er det ikke sagt, at den behøver at består af 100 siders uforståelige snik snak. Vi arbejder ud fra tesen om, at en design manual/guide skal kunne bruges som et funktionel redskab i det daglige arbejde, og mere er en rettesnor end en lovsamling. 

Det handler om klare, langtidsholdbare løsninger.

Markedsføring materialer

Materialer med et klart budskab klarer sig klart bedre…

Målet skal sættes. Målgruppen skal defineres. Hvilke budskaber skal kommunikeres? Hvilke medier bør der bruges og i hvilket omfang skal de ­bruges i dine kampagner?

Vi hjælper, rådgiver, ­designer, planlægger, producerer og ­følger op på hele forløbet, også resultatet.

Vi laver resultatorienterede kampagner, hvor ideen er enkel og har klare buds­kaber.

Vi har lavet mange kampagner, brochurer og foldere igennem tiden, alle tilpasset det konkrete behov. Vi prøver altid at tage afsæt i modtageren og det behov de ønsker at få afdækket…

– og en brochure eller folder kan sjældent står alene, materialet skal følges op af yderligere tiltag.

Online design

Internetdesign/implementering

Vi kan levere webdesignet eller totalløsninger. I totalløsningen indgår også implementering og undervisning.

Vi leverer fra små enkle html sider til store CMS-løsninger i open-source.

Publikation på tablet og smart-phone

Vi tilbyder nu også at lave publikationer til tablet og smart-phones.

Lad os tage en dialog om de mange muligheder, så du er sikker på at netop dit ønske og behov rammes rigtig.

Bøger og magasiner er det mest oplagte at konvertere eller opbygge til tablet.

Der er også den mulighed af udvikle en app og den vej igennem at skabe sin egen platform. Det er dog et lidt større arbejde og indeholder en del programmering.

Interaktivitet og dynamik

Vi leverer flash banner kampagner, online konkurrencer med landing pages. Interaktive PDF til brug på forskellig medier som bl.a Ipad. Vi designer newsmail, mailpages hvor vi enten leverer design til system brug eller som html, til direkte udsendelse.

Mulighederne er mange, så lad os tage en dialog.

Emballage design

Indpakning er en væsentlig del af de signaler, der i dag sælger varen. En klar og appetitlig emballage kan være med til at flytte varen fra hylde til indkøbskurv. Eller fra lager til butik. Samtidig er emballagen en vigtig platform for formidlingen af mange vigtige og relevante budskaber omkring indhold, varefakta, brug, tilberedning, opskrifter osv.

Vi har erfaring fra flere forskellige brancher som fødevareindustrien, fiskeindustrien, medicinalindustrien, bilindustrien og serviceindustrien.

Film og foto storyboard

Det er svært at få kunst ud af en ketchup flaske – og det er vores udgangspunkt for fotografering og film produktion. Vi laver basal fotografering og film, on-location eller i studie. Vi tager på virksomhedsbesøg, filmer og fotograferer stemninger og arbejdsflow. Vi filmer og fotograferer mennesker i deres arbejdssituation eller i studie. Og bliver projekterne virkelig avanceret, har vi samarbejde med virksomheder som har det som speciale. 

Vores udgangspunkt for videoproduktion er det samme som vores fotografering. Keep it simple – then it works.

Udstillinger, display, gimmick mm.

Vi kan mange ting, men erkender også, at man ikke kan være verdensmester til alt. Derfor er det også meget vigtigt for os, at have et godt hold af leverandører til det, vi ikke er gode til. Vi er gode til at designe, men ikke til at producere tingene i praksis.

Vi udvikler mange spændende ting i samarbejde med vores kunder til deres salg, kampagner, messer og i deres løsninger generelt. 

Lad os tage en dialog om hvor vi kan hjælpe dig…