Markedsføringskoncepter og -strategier

Mange års erfaring, en strategi og service uddannelse på CBS samt samarbejde med en bred vifte af kunder og leverandører, nationalt og internationalt, på BTB og BTC området, har give os en bred erfaring med den hele den strategiske og kreative proces. 

Vi fokuserer på:

 • Målgrupper – hvem og hvor
 • Brand – er det skarpt og ønskværdigt
 • Værdi -Hvad er behovet hos brugeren
 • USP´er – Hvad er dine produktfordele/konkurrenterne
 • Gensalg – loyalitet 
 • Måling og evaluering
 • Implementering og udførelse

Der er jo ikke meget ved at have verdens bedste produkt, hvis du ikke fortæller det til nogen.

Markedsføring er en forudsætning for, at din virksomhed eller dit produkt bliver kendt på markedet, så der skabes et salg. Markedsføring er en bred betegnelse for alle de aktiviteter din virksomhed foretager sig for at afsætte en idé, et produkt eller en serviceydelse. Målet er at skabe eller opfylde et behov hos en bestemt målgruppe. Derfor er det afgørende, at dit produkt ikke drukner i mængden, og er synlig med høj genkendelighed. USP´er (unique selling point) er derfor vigtige parametre i en succesfuld markedsføring.

Vi arbejder ud fra:

ECO Modellen (købsrejsen)

ROADMAP (touchpoint)

DE 6 P´ ER (helheden)

Rådgivning, udvikling, sparring og optiméring af din markedsføring

Vi kan noget du ikke selv kan…

– vi kan se på din virksomhed udefra…

 

 • Er dit brand defineret skarpt og ønskværdigt?
 • Er der værdi i dine produkter/ydelser for forbrugeren?
 • Er dine USP´er stærke nok og differentieret i forhold til konkurrenterne?
 • Kender din medarbejder dine værdier og kan de omsætte dem?
 • Kommer dine kunder igen?
Den dansk udviklede ECO model danner grundlang for vores samarbejde.
Omfanget af datakilder er eksploderet over de seneste 10 år med 700%.
Forbrugerne har ændret hele deres beslutningsproces pga. socialemedier.
Mængden af information på internettet er fordoblet på 3 år.
Forbrugerne bruger flere og flere medier og kontaktpunkter i deres beslutningsproces.
Forbrugerne søger information på mange forskellige medier og bevæger sig let mellem medier og mediegrupper.
Beslutningsprocessen er ikke længere lineær.
Derfor bruger vi ECO modellen som udgangspunkt for markedsføring.

HOVMARK USP

Vi giver et personligt og ærligt engagement, og så har vi noget, som mange andre ikke har. Det er kombinationen af vores baggrund og viden, samt evne til at skabe visuelt og ­kreativt.

Hvorfor bruge Hovmark!

Fordi vi baserer vores strategi og ideer til jeres markedsføringsplatform på ægte værdier (content marketing – værdibaseret marketing) afstemt med virksomhedens USP´er (unique selling point) og værdier.

 • Fordi vi fokuserer på alle sider i markedsføringsplatformen, så der ­skabes sammenhæng mellem de løfter, I giver, og det I gør.
 • Fordi succes med markedsføring kræver implementering hos personalet i virksomheden. Vi bruger alle 6 P´er for at få dybde i processen. Det ­giver en højere succesrate og et bedre investeringsafkast
 • Fordi vi skaber effektivitet og kontinuitet i jeres markedsføringsproces, med en ­variabel mulighed for at bruge vores kompetencer og know-how ­til de dele, I ikke selv har personale til.
 • Fordi I med os får stor indsigt i og erfaring med markedsføring, design og ­produktion med kompetencer fra flere spændende brancher.
Hovmarks markedsføringsplatform - et godt sted at starte

Hvorfor en markedsføringsplatform

For at få ægte værdibaseret markedsføring, der tager udgangspunkt i din virksomheds værdier og USP´er. Det giver dig valgmuligheder og ideer til at udvikle virksom­heden med en højere succesrate og et bedre investerings­afkast.

 • Kontrol og styring af din markedsføring
 • Et stærkt kommunikationsanker
 • Sammenhæng mellem de løfter, der bliver givet, og det, der bliver gjort
 • Inddragelse af medarbejdere og styrkede, interne processer
 • Effektivitet og kontinuitet i markeds­føringsprocessen
 • Støtter og løfter til salg, service og nye produkter
 • Styrker og opbygger virksomhedens brand
 • Styrker virksomhedens fokusområder og kompetencer
Du kender effekten af markedsføring, men har ikke ­nødvendigvis alle kompetencer og knowhow.
Lars Hovmark
Du ved, at effektivitet og kontinuitet i jeres markedsføring også ­skaber større effekt og bedre resultater og det er her vi kan hjælpe.
Lars Hovmark
”Dit brand er ikke længere hvad vi fortæller kunderne, det er.
Det er hvad kunderne, fortæller os det er”
Lars Hovmark

De 6 eller 7 p’er er et begreb inden for marketing som beskriver hvilke parametre man skal tage hensyn til i sin markedsføring af et produkt:

 • Fordi vi fokuserer på alle sider i markedsføringsplatformen, så der ­skabes sammenhæng mellem de løfter, I giver, og det I gør.
 • Fordi succes med markedsføring kræver implementering hos personalet i virksomheden. Vi bruger alle 6 P´er for at få dybde i processen. Det ­giver en højere succesrate og et bedre investeringsafkast
 • Fordi vi skaber effektivitet og kontinuitet i jeres markedsføringsproces, med en ­variabel mulighed for at bruge vores kompetencer og know-how ­til de dele, I ikke selv har personale til.
 • Fordi I med os får stor indsigt i og erfaring med markedsføring, design og ­produktion med kompetencer fra flere spændende brancher.
De 7 P´er

– vi er det ekstra ben og hjælper med at få din stol til at stå stabilt…

Vi baserer vores strategi og ideer til jeres markedsføringsplatform på ægte værdier – afstemt med virksomhedens USP´er og værdier.
Succes med markedsføring kræver implementering hos personalet i virksomheden. Vi bruger alle 6 P´er for at få dybde i processen.

HOVMARKS LILLE MODEL

 • Hvad er dit mål

 • Hvem er din målgruppe

 • Hvad er dine produktfordele – USP

 • Hvad er behovet hos brugeren

 • Hvilken visuel identitet passer til dig

 • Hvordan skaber du loyalitet