Hovmark og FN´s verdensmål.

Vi er bæredygtige og satser på at opfylde de Verdensmål som giver mening for Hovmark. Idet vi ikke producere fysiske produkter direkte, er alt vores arbejde faktisk digital og når det endelig skal i trykken, har vi krav til vores samarbejdspartnere, om at de også er bæredygtige, hvilket de i høj grad er. Så ud af de 17 Verdensmål har vi satset på mål 3-8-12 og 13.

Mål 3 Sundhed og trivsel 

Delmål 3.5 

Forebyggelse mod alkohol misbrug har vi stor fokus på og derfor er der ingen alkohol på arbejdspladsen. 

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Delmål 8.4 

I overensstemmelse med den 10 årige rammebestemmelse for programmer for bæredygtighed har vi kunnet afkoble den økonomiske vækst fra alt miljøforringelse, ved bl.a. at vente med at gå til printløsninger, før produktet er godkendt. 

Mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion 

Delmål 12.2 

For at opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne har vi en papirløst administration samt insistere på, at lave alle godkendelse procedurer digitalt. 

Delmål 12.4 

Den miljømæssige håndtering af vores tonerpatroner fra printere bliver bragt til kommunens deponi for kemi, og således i overensstemmelse med Internationale rammebetingelser. 

Delmål 12.6 

Vi integrere oplysninger om vores bæredygtighed på websitet ”www.hovmark.dk” og på de aftaler der indgås med kunder. Derved opnår vi en solid rapporteringscyklus. Vi sørger for, at vores samarbejdspartnere også ved hvad bæredygtighed er, og henviser til FN´s 17 Verdensmål og cirkulær økonomi. 

Mål 13 Klima indsats 

Delmål 13.2 

Vi har integreret tiltag mod klimaforandringer i vores planlægning ved, at nedsætte vores energiforbrug ved anvendelse af LED lys, nyeste IT som nedbringer el forbrug og standby el forbrug. 

NYHEDER

Vi udsender 1-4 nyhedsmail eller nyhedsbreve om året, med ideer, tips og inspiration om markedsføring.